FAQ: meestgestelde vragen

 

Hieronder kan u een antwoord vinden op de meest gestelde vragen met betrekking tot coaching en therapie.  Hebt u nog een andere vraag of onvoldoende info, aarzel dan niet om ons te contacteren.

 01  Wat is het verschil tussen coaching en therapie ?

 

Onze coaches helpen je om terug in beweging te komen als je het gevoel hebt ergens, in een bepaalde situatie, vast te zitten. Vaak spelen naast bewuste processen ook onbewuste processen een rol in onze reactiepatronen. Samen met een coach worden deze in kaart gebracht zodat er een nieuwe beweging kan ontstaan.   

Onze psychologen ondersteunen je bij het opnieuw opbouwen van draagkracht. Het doel van psychotherapie is altijd de psychische klachten te verminderen, ze beter hanteerbaar te maken en ze uiteindelijk samen zo goed mogelijk op te lossen. In tegenstelling tot coachtrajecten, is er meer ruimte voor verdieping, waardoor trajecten, mogelijk, een langere duurtijd hebben.

Coaching en therapie kunnen elkaar overlappen en binnen ‘De Groepspraktijk’ zorgen interne overlegmomenten ervoor dat je steeds de gepaste begeleiding krijgt voor je vraag.
 

 

 

 02  Is mijn dossier privé en vertrouwelijk ?

De gesprekken tussen coach, therapeut en klant zijn confidentieel, wat wil zeggen dat er geen informatie over u mag meegedeeld worden aan derden. Zowel uw beslissing om een psycholoog te raadplegen, als de inhoud van deze ‘raadpleging’, blijven vertrouwelijk. Mits toestemming van de cliënt of patiënt, is gegevensuitwisseling wel mogelijk tussen personen die allen gebonden zijn aan het beroepsgeheim en die allen bij de hulpverlening van de cliënt of patiënt betrokken zijn. Voorbeelden zijn huisartsen, verzekeringsartsen, psychiaters of andere psychologen. De psycholoog beperkt deze gegevensuitwisseling evenwel tot de informatie die nodig is voor een goede dienstverlening.

 

 

 

 03  Is er een mogelijkheid tot terugbetaling ?

De Belgische wetgeving voorziet voorlopig nog geen terugbetaling voor coaching en psychotherapie. Voor psychotherapie betalen wel een aantal ziekenfondsen een deel terug vanuit hun aanvullende verzekering voor specifieke doelgroepen. Er bestaat echter een grote verscheidenheid in terugbetalingsvoorwaarden overheen de verschillende mutualiteiten. Wij raden je aan om je hierover grondig te informeren.

 

 

 

 04  Hoeveel kost een sessie ?

De prijs van een sessie kan variëren per coach of therapeut en deze dien je individueel af te spreken. Hou rekening met een prijs die tussen de 50 euro en 65 euro kan liggen.  Voor loopbaangeleiding voorziet de overheid een gesubsidieerd traject.  Meer info kan je terugvinden op de site van de VDAB.

Annulatie van een afspraak: uiteraard kan het steeds voorvallen dat drukke agenda's planningen in de war sturen. U kan dus steeds uw afspraak annuleren.  Wij vragen wel om dit te doen met respect voor onze agenda.  Indien u op minder dan 24u van de geplande afspraak uw afspraak annuleert, vragen we de helft van de prijs per sessie. Indien u zonder verwittiging niet komt opdagen voor een afspraak, brengen wij het volledige bedrag in rekening.  

 05  Kan ik een intakegesprek aanvragen ?

Alvorens een traject op te starten, bestaat de mogelijkheid om een intakegesprek aan te vragen.
Tijdens een intakegesprek brengen wij de vraag en de noden in kaart.  
Een intakegesprek komt op € 60,00 en duurt ongeveer 60 minuten.  Het intakegesprek wordt afgesloten met een vrijblijvend advies. 

Een afspraak maken voor een intakegesprek:
Maura Melis: maura@mauramelis.be - 0494 668 270
Inne van den Broeck: inne.vandenbroeck@gmail.com - 0476 41 41 89 

06  Disclaimer:

Ook al hebben verschillende medewerkers een medische of paramedische opleiding, kan geen enkele sessie of workshop een vervanging zijn voor welk medisch advies dan ook.  Deelname gebeurt op vrijwillige basis, op eigen verantwoordelijkheid en met een gezonde lichamelijke en geestelijke conditie.  Bent u onder psychiatrische begeleiding, raadpleeg eerst uw arts.